• darkblurbg

De naam van de stichting “Stap 1” is afgeleid van het Minnesota model. De 1e stap is dat je erkent dat je verslaafd bent en dat het gevolgen heeft voor je verdere leven.


Wij vinden dit het meest belangrijke voor je herstel. Als je dit niet erkent en niet accepteert, is hulp zinloos. Wij zijn een stichting die ex-verslaafden ondersteunt en begeleidt in het vinden van een nieuwe manier van leven zonder verslavende middelen. Wij helpen bij de re-integratie in de maatschappij op een verantwoorde manier.

 

 

 

 

 

Individuele zorg

Meer informatie

Beschermd wonen

Meer informatie

Voorlichting

Meer informatie

Wij beschikken over verschillende woonlocaties in Hengelo (OV) waar herstellende verslaafden kunnen wennen aan alles wat het leven te bieden heeft zonder verslavende middelen. Ze worden hierin ondersteund en begeleid op verschillende gebieden. Onze zorg is uitsluitend bestemd voor verslaafden die onlangs een behandeltraject succesvol hebben afgerond. Zij dienen een doorverwijzing te hebben van hun behandelaar. Tevens bieden wij ambulante begeleiding in heel Twente voor wie zelfstandig woont en professionele ondersteuning nodig heeft.

Meer over beschermd wonen

Stichting Stap 1 gebruikt het 12 stappen Minnesota model als uitgangspunt. 

Het Minnesota twaalfstappenprogramma is een programma waarmee het herstel wordt nagestreefd van degenen die lijden onder de gevolgen van een verslaving, een dwangmatigheid of andere gedragsproblemen.

Contact opnemen