• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wij zijn van mening dat wij, naast verslavingszorg aan herstellende verslaafden, een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van het algemeen maatschappelijk drugsproblematiek. Wij bieden in samenwerking met ervaringsdeskundigen voorlichting op scholen. Deze voorlichting bestaat uit een presentatie over verschillende vormen van middelen en de effecten hiervan gevolgd door 1 of 2 levensverhalen van ervaringsdeskundigen.

Voorlichting over drugs in het onderwijs lijkt vanzelfsprekend. Soms is dergelijke voorlichting echter niet effectief of zelfs contraproductief. Er zijn door Verslavingskunde Nederland en het Trimbos-instituut dan ook richtlijnen opgesteld voor drugsvoorlichting in het onderwijs, gebaseerd op wat bekend is uit wetenschappelijk onderzoek.

Voor onze voorlichtingen gebruiken wij de tools van het Trimbos instituut (Helder op school).

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.